Ako prebieha:
Svadba
Ples
Ozvučovanie
Firemné a rodinné oslavy
Stužková

Firemné a rodinné oslavy


Hudba je prispôsobená typu rodinné oslavy alebo podľa požiadavky.