Ako prebieha:
Svadba
Ples
Ozvučovanie
Firemné a rodinné oslavy
Stužková

Stužková


Študentská tradícia stužkových slávností sa na Slovensku začala v Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici už v 19. storočí. Neskôr sa rozšírila na gymnáziá a postupne na všetky druhy stredných škôl s maturitou. Zúčastňujú sa na nich študenti, rodičia a profesori. Je spojená s odovzdávaním maturitných stužiek a so spevom starej študentskej latinskej piesne – Gaudeamus igitur – ako symbol nového života a nádeje.
Stužková je oslavou viacerých vecí súčasne. Predovšetkým poďakovaním pre rodičov za umožnenie získať vzdelanie a vytvorenie podmienok pre štúdium. Poďakovanie profesorom za odovzdané pedagogické vedomosti, poznatky a osobné skúsenosti.